„Matyti reikia širdimi, girdėti – širdimi ir jausti – širdimi“.  M.K.Čiurlionis

Mokymai švietimo specialistams – pasiruošimas Švietimo įstatymo pakeitimams

Bendrija PAGAVA rūpindamasi, kad sutrikusios klausos vaikai gautų kokybišką ugdymą bendrojo lavinimo įstaigose, birželio ir rugpjūčio mėnesiais organizavo ketverius mokymus bendrojo lavinimo mokytojams ir švietimo specialistams.

2020 m. Seimo priimti Švietimo įstatymo pakeitimai naikina diskriminuojančias nuostatas negalią ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams ir užtikrina, kad šie vaikai galės lankyti artimiausią gyvenamoje vietoje esančią bendrąją mokyklą, bus priimami visiškai lygiais pagrindais su kitais mokiniais. Naujos Švietimo įstatymo nuostatos galutinai įsigalios 2024 m. rugsėjo 1 d. – nuo tada bendrosios mokyklos nebegalės atsisakyti priimti specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ir nukreipti juos į specialiąsias mokyklas.

Bendrijos PAGAVA organizuoti mokymai vyko Utenos, Vilniaus ir Palangos rajonuose. Mokymų dalyviai įgijo žinių apie kurčių ir neprigirdinčių vaikų mokymo(si) specifiką, suvokimo, bendravimo ypatumus, gestų kalbą, klausos aparatus ir kochlearinius implantus. Buvo pasidalinta sėkminga sutrikusios klausos mokinių ugdymo ir šeimų į(si)traukimo į mokymo procesą patirtimi, dalyviai buvo supažindinti su Ugdymo organizavimo rekomendacijomis mokiniams, turintiems klausos sutrikimų. Šie mokymai sulaukė ypatingo švietimo specialistų susidomėjimo, juose dalyvavo 80 švietimo specialistų iš įvairių Lietuvos regionų. Tai rodo, kad specialistai ruošiasi reformoms ir ieško būdų, kaip pagilinti savo žinias.

Mokymus organizavo Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA, įgyvendindama Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą NOBP 01363 „Tampame stipresni dėl kurčių vaikų“.