„Matyti reikia širdimi, girdėti – širdimi ir jausti – širdimi“.  M.K.Čiurlionis

Įvyko nuotoliniai informaciniai tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių ir bendrijos PAGAVA susitikimai

Šių metų birželio 4 d. ir 8 d. bendrija PAGAVA organizavo keturis nuotolinius susitikimus su tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriais (TBK) iš skirtingų Lietuvos regionų. Susitikimų metu bendrija PAGAVA supažindino su savo veikla ir pateikė koordinatoriams trūkstamą informaciją, kuri reikalinga teikiant paslaugas kurčio vaiko šeimai, nes šeimoms gaunant savalaikes paslaugas geriau užtikrinama kurčio vaiko reabilitacija, integracija ir gerovė. Susitikimų metu aptarėme šeimų poreikius ir iššūkius, su kuriais susiduria šeimos auginančios vaikus, turinčius klausos sutrikimą; buvo pristatyta specialioji pedagoginė pagalba ir rekomendacijos dėl ugdymo organizavimo mokiniams, turintiems klausos sutrikimų, koordinatoriais dalinosi savo patirtimi. Bendradarbiavimo dėka TBK bus kompetentingi suteikti informaciją apie PAGAVĄ į juos besikreipiančioms šeimoms,  kartu ieškosime būdų, kaip padėti kurčius vaikus auginančioms šeimoms spręsti jų vaikams svarbias problemas. Tai ypač aktualu atokiuose regionuose. Keturių nuotolinių susitikimų metu dalyvavo 50 tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių iš visos Lietuvos. Džiaugiamės tokiu dideliu susidomėjimu, įsitraukimu iš tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pusės ir užmegztu bendradarbiavimu.

Nuo 2015 m. šalies savivaldybėse dirba tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriai (TBK), kurie yra atsakingi už sveikatos, socialinių ir švietimo paslaugų teikimo koordinavimą. Ieškodami, kaip padėti savo sutrikusios klausos vaikui, tėvai kreipiasi į savivaldybes ir būna nukreipiami susitikti su TBK. Todėl labai svarbu, kad savivaldybėse dirbantys koordinatoriai turėtų visą reikalingą ir nuoseklią informaciją apie vaikus, turinčius klausos sutrikimų, jų poreikius, iššūkius, galimybes.

SOCMIN

Veikla vykdoma įgyvendinant Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Tampame stipresni dėl kurčių vaikų“ (Projekto nr. NOBP 01363).