„Matyti reikia širdimi, girdėti – širdimi ir jausti – širdimi“.  M.K.Čiurlionis

Įvyko dveji mokymai švietimo specialistams

Birželio 17 ir 29 dienomis Vilniaus ir Utenos rajonuose bendrija PAGAVA organizavo mokymus „Klausos sutrikimą turinčių vaikų ugdymas“ bendrojo ugdymo mokytojams, kitiems švietimo specialistams.

2020 m. Seimo priimti Švietimo įstatymo pakeitimai naikina diskriminuojančias nuostatas negalią ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams: šie vaikai galės lankyti artimiausią gyvenamoje vietoje esančią bendrąją mokyklą, bus priimami visiškai lygiais pagrindais su kitais mokiniais. Naujos Švietimo įstatymo nuostatos galutinai įsigalios nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. – nuo tada bendrosios mokyklos nebegalės atsisakyti priimti specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų ir nukreipti į specialiąsias mokyklas.

Bendrija PAGAVA rūpindamasi, kad sutrikusios klausos vaikai gautų kokybišką ugdymą bendrojo lavinimo įstaigose, organizuoja mokymus mokytojams ir švietimo specialistams.

Pranešimus mokymuose „Klausos sutrikimą turinčių vaikų ugdymas“ skaitė kurčiųjų ir nepigirdinčiųjų ugdymo specialistai, patirtimi dalijosi bendrijos PAGAVA tėvai. Mokymų dalyviai įgijo žinių apie kurčių/neprigirdinčių vaikų mokymosi specifiką, suvokimo, bendravimo ypatumus, gestų kalbą, klausos aparatus ir kochlearinius implantus. Buvo pasidalinta sėkminga sutrikusios klausos mokinių ugdymo ir šeimų įtraukimo į mokymo procesą patirtimi, dalyviai buvo supažindinti su Ugdymo organizavimo rekomendacijomis mokiniams, turintiems klausos sutrikimų.

SOCMIN

Veikla vykdoma įgyvendinant Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Tampame stipresni dėl kurčių vaikų“.