„Matyti reikia širdimi, girdėti – širdimi ir jausti – širdimi“.  M.K.Čiurlionis

Įvyko antrieji nuotoliniai NVO atstovų mokymai „Negalios advokatai”

Bendrija PAGAVA birželio 7 d. organizavo antruosius nuotolinius advokacijos mokymus “Negalios advokatai”. Mokymus vedė patyrusios advokacijos praktikės, Lietuvos negalios organizacijų forumo (LNF) atstovės Lina Garbenčiūtė ir Simona Aginskaiė.

Mokymų metu dalyviai buvo supažindinti su pagrindiniais advokacijos  principais (advokacija – tai asociacijos narių interesų atstovavimas ir gynimas), negalios advokacija, pristatytos sėkmingos advokacijos praktikos. Mokymų metu kėlėme klausimus ir diskutavome,  kaip tikslingai vykdyti advokaciją, kaip įgalinti asmenis save atstovauti. Nevyriausybinių organizacijų atstovai kartu su lektorėmis dirbo su advokacijos planais, mokėsi įtikinamai perduoti atstovaujamos tikslinės grupės keliamas problemas, pagrindines žinutes tam, kad padėtų daryti įtaką viešosios politikos formavime vaiko gerovės ir viešosios politikos srityje. Nagrinėjome įvairius būdus ir kelius, kaip įtikinti visuomenę, žiniasklaidą ir valdžios atstovus savo siūlomų sprendimų svarba ir nauda visuomenei. Džiugu, kad mokymu metu sulaukėme konkrečių pasiūlymų iš lektorių, kaip realybėje vykdyti advokaciją negalios kontekste. Tikimės, kad mokymų metu NVO atstovų įgytos žinios virs kryptingais veiksmais, kurie paskatins teigiamus pokyčius visuomenėje ir darys įtaką viešojoje politikoje.

Bendrija PAGAVA. siekdama, kad valdžios ir vietos institucijos priimtų politinius ir socialinius sprendimus, užtikrinančius lygias teises kurtiems vaikams, kartu su regioninėmis organizacijomis ir organizacijų nariais turi nuolat tobulinti kompetencijas, todėl bus organizuojami dar 4 tiesioginiai advokacijos mokymai NVO atstovams, kurių dėka bus pakelta darbuotojų kvalifikacija, pagerės organizacijų darbo kokybė, o tėvai įgis trūkstamų žinių.

SOCMIN

Veikla vykdoma įgyvendinant Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Tampame stipresni dėl kurčių vaikų“ (Projekto Nr. NOBP 01363).