„Kad rytoj būtum vaiko prisiminimuose, šiandien turi būti jo gyvenime!“ 

Bendrijos PAGAVA apskritojo stalo susitikimas su regioninėmis organizacijomis

Š.m. kovo 27-ąją bendrija PAGAVA surengė nuotolinį apskritojo stalo susitikimą „NVO IR SAVANORIŠKOS VEIKLOS IŠŠŪKIAI PANDEMIJOS LAIKOTARPIU“ į kurį pakvietė regioninių organizacijų vadovus ir atstovus. Susitikimo metu aptarėme iššūkius, su kuriais susiduria NVO organizacijos pandemijos metu, organizuojant ir vykdant savanorišką veiklą. Buvo pristatyta 2021 metų bendrijos PAGAVA veikla, trumpai aptarti planuojami renginiai ir veiklos, siekiant sustiprinti nevyriausybinių organizacijų saugų ir kokybišką savanoriškos veiklos organizavimą ekstremalių situacijų metu. Susitikime dalyvavo ir pasidalino savo įžvalgomis bendrijos PAGAVA narė šiuo metu gyvenanti Austrijoje, kuri aktyviai dalyvauja tiek Austrijos, tiek pasaulinės tėvų koalicijos veikloje. Džiaugiamės susitikimo dalyvių pateiktais pasiūlymais bei užsimezgusia diskusija dėl savanoriškos veiklos organizavimo.

Buvo labai malonu susitikti ir aptarti aktualius klausimus, susijusius tiek su kasdiene veikla, tiek su iškylančiais iššūkiais pandemijos metu. Planuojama ateityje surengti daugiau nuotolinių susitikimų, kurie padės suaktyvinti bendrijų veiklą, sprendžiant kurtiems ir neprigirdintiems vaikams ių jų šeimoms aktualius klausimus.

Veikla vykdoma įgyvendinant Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Savanorystės vertė davėjui ir gavėjui“ iir Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM finansuojamą Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektą „Kurčio vaiko šeima“.