„Matyti reikia širdimi, girdėti – širdimi ir jausti – širdimi“.  M.K.Čiurlionis

Bendrija PAGAVA dalyvavo Pasaulio kurčių ir neprigirdinčių vaikų tėvų koalicijos nuotoliniame seminare

Sausio 20 d. bendrijos PAGAVA atstovės R.Sitavičienė ir J.Vanagienė dalyvavo Pasaulio kurčių ir neprigirdinčių vaikų tėvų koalicijos (Global Coalition of Parents of Children who are Deaf or Hard of Hearing – GPODHH) nuotoliniame seminare. Jo metu buvo pristatyta Europos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, federacijos FEPEDA veikla, aptartas visoms šalims aktualus klausimas – netinkamas elgesys ir patyčios, kurį patiria kurtieji ir neprigirdintieji vaikai. Susitikimo metu diskutuota apie poreikį ir GPODHH galimybes parengti vadinamąją „baltąją knygą“ – dokumentą su pasiūlymais dėl veiksmų šioje srityje, siekiant pagerinti padėtį sutrikusios klausos vaikams. Dėl pandemijos 2020 m. neįvyko kas antrus metus rengiama pasaulinė konferencija „Į šeimą orientuota ankstyvoji intervencija (FCEI)“ Bad Išle, Austrija. Numatoma, kad konferencija vyks 2022 m. O šiais metais planuojama organizuoti tik nuotolinius FCEI seminarus, skirtus aptarti šiuo metu aktualioms problemoms. Pasidalinta idėjomis, kaip GPODHH gali prisidėti, pažymint Tarptautinę klausos dieną (kovo 3 d).

Susitikime dalyvavo tėvų organizacijų atstovai iš Australijos, JAV, Jungtinės Karalystės, Italijos, , Austrijos, Rumunijos, Gruzijos, Bosnijos, Lietuvos.