„Matyti reikia širdimi, girdėti – širdimi ir jausti – širdimi“.  M.K.Čiurlionis

Lapkričio 20 dienos vakare bendrijos PAGAVA atstovės dalyvavo Pasaulinės kurčių ir neprigirdinčių vaikų tėvų koalicijos (Global Coalition of Parents of Children who are Deaf or Hard of Hearing – GPODHH) nuotoliniame seminare.

Lapkričio 20 dienos vakare bendrijos PAGAVA vadovė Rima Sitavičienė ir pavaduotoja Joana Vanagienė dalyvavo Pasaulinės kurčių ir neprigirdinčių vaikų tėvų koalicijos (Global  Coalition of Parents of Children who are Deaf or Hard of Hearing – GPODHH) nuotoliniame seminare/webinare.

Pasaulio tėvų koaliciją GOPDHH 2008 m.įkūrė keli tėvų lyderiai, nusprendę, jog tėvai privalo reikalauti, kad būtų įtraukiami į sprendimų priėmimą.

Svarbiausias pastarojo susitikimo klausimas buvo aptarti Tarptautinį konsensuso pareiškimą „Į šeimą orientuota ankstyvoji  intervencija kurtiems ir neprigirdintiems vaikams: geriausioji praktika ir pagrindiniai principai“. Šis dokumentas buvo priimtas 2012 m. Bad Ischle, jį parengė įvairių šalių mokslininkai medikai, pedagogai ir tėvų organizacijų lyderiai.

Per praėjusį laikotarpį įvyko pakitimų klausos technologijos srityje, gestų kalbos vartojimo, kurčiųjų ugdymo procese, paslaugų teikimo srityje.

Naujovės turėtų atsispindėti ir minėtame dokumente. Susitikimo metu kalbėta apie siūlymus dokumento peržiūrai, ypač buvo akcentuojama, kad dokumente turėtų būti stipriau išreikštas tėvų balsas, kuris nepakankamai atsispindi pirminiame variante. Tėvai kalbėjo, kad būtina atsižvelgti, jog galutinis paslaugų vartotojas yra vaikas ir šeima ir kad turi būti pabrėžiama tiek vaikų, tiek ir tėvų gerovė.

Susitikime dalyvavo tėvų organizacijų atstovai iš JAV, Jungtinės Karalystės, Australijos, Pietų Afrikos, Irano, Italijos, Japonijos, Austrijos, Rumunijos, Gruzijos, Bosnijos, Lietuvos.