„Matyti reikia širdimi, girdėti – širdimi ir jausti – širdimi“.  M.K.Čiurlionis

Bendrijos PAGAVA veikloje aktyviai gelbsti vyresnio amžiaus savanoriai

Pavartę bendrijos PAGAVA “Facebook” puslapį, suprasite, kiek renginių ir įvairių veiklų organizuojame. Dažnai kai kurios veiklos lieka už “Facebook‘o” ar bendrijos PAGAVA tinklapio ribų, tačiau ir ten vyksta dideli darbai, prie kurių aktyviai prisideda mūsų vyresnio amžiaus savanoriai. Siekdami, kad bendrijos PAGAVA renginiai vyktų sklandžiai, pasitelkiame savanorių pagalbą, kuriems prieš mokymus, stovyklas ir kitus renginius, organizuojame susitikimus-mokymus, kurių metu aptariame numatomų renginių detales, dalyvių specifiką, ką galima padaryti geriau, kad užtikrintume saugų dalyvavimą renginiuose ir pan. Visa tai padeda ne tik sklandžiai organizuoti darbą, bet ir patiems savanoriams pasidalinti atsakomybėmis ir būti pasiruošusiems įvairioms aplinkybėms. Tuo pačiu tikslu ir po įvykusių renginių savanoriavusiems organizuojame aptarimus ir refleksijas, kurie padeda savanoriams pasidalinti patirtimi, aptarti sėkmes ir nesėkmes, iš kurių jie gali pasimokyti ir ateityje nekartoti tų pačių klaidų. Renginiuose dalyvauja gestų kalbos vertėjai, kurie padeda mums suprasti vieniems kitus.

Projektas „Vyresnio amžiaus darbingų asmenų įtraukimas į savanorišką veiklą ir bendrųjų gebėjimų ugdymas“ finansuojamas Europos Socialinio fondo lėšomis.