„Matyti reikia širdimi, girdėti – širdimi ir jausti – širdimi“.  M.K.Čiurlionis

Projekto „Vyresnio amžiaus darbingų asmenų įtraukimas į savanorišką veiklą ir bendrųjų gebėjimų ugdymas“ veiklos

Rugsėjo mėn. buvo gausus renginių, kuriuose buvo kviečiami dalyvauti projekto „Vyresnio amžiaus darbingų asmenų įtraukimas į savanorišką veiklą ir bendrųjų gebėjimų ugdymas“ dalyviai. Rugsėjo mėn. buvo suorganizuoti net dveji socialinių gebėjimų mokymai, kuriuose projekto dalyviai gilino žinias apie vyrų ir moterų lygybę, konfliktų sprendimus, nuostatų įtaką tarpkultūriniame bendravime ir pan. Derindami mokymus su savanoryste tuo pačiu metu lygiagrečiai vykstančiose mokymuose šeimoms, kurios augina kurčius ir neprigirdinčius vaikus, stiprinome projekto dalyvių socialinius gebėjimus praktikoje. Be galo džiaugiamės projekto dalyvių aktyvumu tiek mokymuose, tiek ir už jų ribų.

Projektas finansuojamas Europos Socialinio fondo lėšomis.