„Matyti reikia širdimi, girdėti – širdimi ir jausti – širdimi“.  M.K.Čiurlionis

1951 m. Tarptautinė kurčiųjų federacija paskelbė paskutinį rugsėjo sekmadienį Pasaulio kurčiųjų diena. Ši diena skirta atkreipti dėmesį į kurčiųjų integracijos į visuomenę problemas.

Bendrija PAGAVA džiaugiasi, kad gali prisidėti prie kurčių ir neprigirdinčių vaikų problemų sprendimo Lietuvoje. PAGAVA gina vaikų ir šeimų teises, siekia kokybiško reabilitavimo ir ugdymo rengiant vaikus ir jaunuolius savarankiškam gyvenimui, skatina ir remia visapusišką kurčiųjų integraciją į visuomenę. Šeimų iniciatyva įsikūrusi PAGAVA, siekdama lygių teisių kurtiems ir neprigirdintiems vaikams, pripažįsta kurčių ir neprigirdinčių vaikų specialiuosius poreikius, visus reabilitavimo, ugdymo ir bendravimo būdus, vertina šeimų vaidmenį ir pasirinkimo laisvę, vadovaujasi tolerancijos ir supratimo dvasia.
Minėdami Pasaulinę kurčiųjų dieną prisiminkime drauge nueitą kelią ir susitelkime naujiems darbams.
Brangūs vaikai, svajokite, būkite smalsūs, mokykitės, domėkitės pasauliu, būkite drąsūs ir stiprūs, siekite savo svajonių išsipildymo!
Mieli tėveliai, mokykimės kartu su savo vaikais, džiaukimės jų pasiekimais, nenuleiskime rankų sunkią akimirką, tikėkime savo vaikais!