„Matyti reikia širdimi, girdėti – širdimi ir jausti – širdimi“.  M.K.Čiurlionis

Mokymai šeimoms, auginančioms vaikus, kurių klausa sutrikusi

Net du savaitgalius iš eilės, rugsėjo 12-13 ir 19-20 dienomis bendrija PAGAVA organizavo mokymus šeimoms, auginančioms kurčius ir neprigirdinčius vaikus. Abiejų mokymų metu tėveliai dalyvavo profesionalių specialistų vedamose paskaitose, atlikinėjo praktines užduotis, sužinojo kaip prisidėti prie vaiko klausos ir kalbinių įgūdžių ugdymo, dalinosi patirtimis, sužinojo apie klausos aparatų ir kochlearinių implantų naujoves rinkoje bei valstybės teikiamą paramą kurtiesiems.
Tuo metu, kai tėveliai mokėsi, vaikams buvo organizuojama atskira užimtumo programa su bendrijos PAGAVA savanoriais. Mokymai buvo verčiami į lietuvių gestų kalbą.
Džiaugiamės, šeimų gausa ir aktyvumu dalyvaujant bendrijos PAGAVA rengiamuose mokymuose!
Mokymus dalinai finansavo Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM,Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vilniaus miesto savivaldybė ir bendrija PAGAVA.