„Matyti reikia širdimi, girdėti – širdimi ir jausti – širdimi“.  M.K.Čiurlionis

Mokymai šeimoms, auginančioms vaikus, kurių klausa sutrikusi

Įgyvendinant Klausos negalią turinčių asmenų socialinio dalyvavimo visuomenėje 2018-2020 metų veiksmų planą, bendrija PAGAVA 2020 m. rugpjūčio 8-9 dienomis Klaipėdos rajone sodyboje „Gribžė“ organizavo mokymus šeimoms, auginančioms vaikus, kurių klausa sutrikusi.

Mokymus tėveliams vedė patyrę lektoriai, kurie pasakojo apie sutrikusios klausos vaiko ugdymą ir socializaciją, mokė kaip ugdyti klausos negalią turinčius vaikus, kaip tėveliams įsitraukti į mokyklos veiklą, kaip valdyti emocijas ir stiprinti vaikų pasitikėjimą savimi, pasakojo apie valstybės paramą neįgaliesiems, pristatė vaikų ausų ligas, jų gydymą, profilaktiką. Kvietė tėvelius diskutuoti visomis pristatytomis temomis, dalintis patirtimi. Mokymuose dalyvavo įvairių Lietuvos regionų šeimos, susiduriančios su iššūkiais auginant bei ugdant klausos sutrikimų turinčius vaikus. Džiaugiamės šeimų gausa, aktyvumu bei noru plėsti ir gilinti turimas žinias.

Tėvams dalyvaujant paskaitose, vaikams buvo organizuojama atskira užimtumo programa, jie žaidė, piešė ir smagiai leido laiką gryname ore. Vaikų užimtumo organizatoriams talkino jaunieji bendrijos PAGAVA savanoriai bei įgyvendinamo projekto „Vyresnio amžiaus darbingų asmenų  įtraukimas į savanorišką veiklą ir bendrųjų gebėjimų ugdymas“ savanoriai. Savanoriams tariame Ačiū už pagalbą.

Dėkojame lektorėms Vaivai Juškienei, Kristinai Rimkienei, Indrei Petkevičienei, Vaivai Mickevičienei ir Indrei Baublytei – Bružienei už informatyvias ir naudingas paskaitas.

Mokymus finansavo Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM.

Trečius metus iš eilės organizuojami mokymai sulaukia itin gerų atsiliepimų bei teigiamo grįžtamojo ryšio iš klausos negalią turinčius vaikus auginančių šeimų. Visų šeimų vardu dėkojame Neįgaliųjų reikalų departamentui už skirtą finansavimą šiems mokymams.