„Matyti reikia širdimi, girdėti – širdimi ir jausti – širdimi“.  M.K.Čiurlionis

Sėkmingai įgyvendinamas ESFA finansuojamas projektas „Vyresnio amžiaus darbingų asmenų įtraukimas į savanorišką veiklą ir bendrųjų gebėjimų ugdymas“, projekto Nr. 08.3.2-ESFA-K-415-01-0008

Vasara puikus metas ne tik atitrūkti nuo kasdienių rūpesčių, bet ir prisidėti prie prasmingų darbų srityje, kuri nėra tavo pagrindinė veikla, ir būti naudingais visuomenei. Būtent taip dalį savo vasaros nusprendė praleisti bendrijos PAGAVA vykdomo Europos socialinio fondo agentūros finansuojamo projekto „Vyresnio amžiaus darbingų asmenų įtraukimas į savanorišką veiklą ir bendrųjų gebėjimų ugdymas“,  projekto Nr. 08.3.2-ESFA-K-415-01-0008 dalyviai.

Projekte dalyvaujantys vyresnio amžiaus asmenys prisidėjo prie Šventojoje vykusios šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus bei vaikus  – kochlearinių implantų naudotojus, stovyklos “Bėgant iš tylos pasaulio…” veiklų organizavimo ir įgyvendinimo. Prieš stovyklą (liepos 22 d) bendrija PAGAVA. suorganizavo “Savanorių pasirengimo savanorystei renginį-mokymus”, kurių metu savanoriams suteikė informacijos apie numastytus saugumo reikalavimus, atsižvelgiant į paskelbtą ekstremalią situaciją šalyje, taip pat vyko paskaita apie komandinio darbo organizavimą, savanoriai dalijosi jau turima patirtimi, aptarė būsimas veiklas. Toks renginys-mokymai prisidėjo prie sėkmingos savanorių veiklos šeimų stovykloje.

Projekto dalyviai būdami kartu 4 dienų stovykloje “Bėgant iš tylos pasaulio…”, vykusioje Lietuvos pajūryje, turėjo galimybę ne tik savanoriškai prisidėti prie stovyklos veiklų organizavimo, bet ir puikią progą pasimokyti patys. Liepos 25 d. dalis projekto dalyvių dalyvavo mokymuose apie apie kurčiųjų ir girdinčiųjų elgesio ypatumus bei socialinius gebėjimus. Mokymų metu dalyviai galėjo ne tik išklausyti teorinių pagrindų, bet ir praktinės dalies metu stebėti ir analizuoti bei atpažinti skirtingus socialinius gebėjimus, tokiu būdu mokantis iš turimų pavyzdžių.

Tradicinėje Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, stovykloje “Bėgant iš tylos pasaulio…” prie jūros ir šiemet susirinko virš 300 dalyvių iš visos Lietuvos. Jos metu sėkmingai talkino vyresnio amžiaus projekto dalyviai-savanoriai. Kartu su jaunimu registravo atvykstančius dalyvius, organizavo puikius renginius, rūpinosi saugumu. Dėkojame visiems savanoriams ir organizatoriams už puikią stovyklą, kuri vyko Šventojoje, liepos 23-26 d.