„Matyti reikia širdimi, girdėti – širdimi ir jausti – širdimi“.  M.K.Čiurlionis

Informuojame dėl tikslinių kompensacijų tvarkos!

Nuo 2019 m sausio 1 d. pasikeitė LR tikslinių kompensacijų įstatymas.

Iki 2018 m. gruodžio 31 d. galiojusiame įstatyme buvo nustatyta, kad tikslinės kompensacijos skiriamos vaikams, kuriems buvo nustatytas sunkus arba vidutinis neįgalumo lygis (netaikant reikalavimo, kad būtų nustatytas nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis).

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įgaliojus Tikslinių kompensacijų įstatymo pakeitimo įstatymui, teisę gauti tikslines kompensacijas turi vaikai, kuriems yra nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikiai. Šie poreikiai nustatomi, naudojant Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti klausimyną (pagal amžiaus grupes: 4-6 m.; 7-13 m. ir 14-17 m. vaikams). Specialiuosius poreikius įvertina ir nustato NDNT, vertindama vaiko neįgalumo lygį.

Yra atvejų, kad remiantis nauja tvarka, kai kuriems vidutinį klausos sutrikimą turintiems vaikams neskiriamos tikslinės kompensacijos.

Jeigu susidūrėte su šia problema, prašome kreiptis į bendriją PAGAVA, kad galėtume aiškintis dėl susidariusios situacijos.