„Matyti reikia širdimi, girdėti – širdimi ir jausti – širdimi“.  M.K.Čiurlionis

Atmintinė tėvams, auginantiems vaikus, turinčius klausos sutrikimų

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras dalinasi atmintine tėvams, auginantiems vaikus, turinčius klausos sutrikimų. 

 • Svarbu: klausos aparatai ar kochlearinis implantas nepaverčia vaiko girdinčiu. Tam būtinas nuoseklus ir sistemingas klausos lavinimas ir kalbos mokymas.
 • Pasirūpinkite, kad klausos aparatai / kochlearinio implanto procesorius visada veiktų: prieš išleisdami vaiką į darželį ar mokyklą, patikrinkite ar elementai neišsikrovę. Palikite ugdymo įstaigoje elementų atsargą, kad prireikus galima būtų greitai vietoje pakeisti.
 • Atkreipkite dėmesį, ar klausos aparatai / kochlearinio implanto procesorius tinkamai sureguliuoti (kokiu atstumu ir kas girdima).
 • Stenkitės kalbėti iš tos pusės, kurioje yra kochlearinio implanto procesorius.
 • Vienu metu turi kalbėti vienas žmogus.
 • Vaikui, turinčiam klausos sutrikimą, sunku nustatyti garso šaltinį ir jo kryptį, todėl sudėtingiau dalyvauti grupinėse veiklose, diskusijose.
 • Jei reikia, galima naudotis FM sistema. Fiziniams asmenims FM sistemos įsigijimo išlaidos yra kompensuojamos.
 • Vaikui pradėjus nešioti klausos aparatus ar kochlearinį implantą, pradėkite jo klausos lavinimą. Tą galima daryti visur: namie, lauke.
 • Vaiką supažindinant su garsais svarbu pirmiausia parodyti garso šaltinį (kad garsas turėtų prasmę) ir tik po to bandyti jį atpažinti.
 • „Netikrinkite“ vaiko klausos nuolat šaukdami jį vardu. Jei jau pašaukėte vardu ir vaikas atsisuko, būtinai sureaguokite į tai veiksmu ar žodžiu. Jei to nedarysite, vaikas paprasčiausiai nebekreips dėmesio kviečiamas vardu.
 • Atminkite, kad girdėjimas ar gebėjimas skaityti nėra tas pats kas informacijos suvokimas.
 • Uždavus klausimą vaikui, pasakius ką nors, neraginkite kuo skubiau atsakyti, bet pasistenkite išlaukti. Reikia duoti laiko informaciją priimti, apdoroti (suvokti). Tik po to vaikas pateiks atsakymą.
 • Jei vaikas kalba netaisyklingai (netaria galūnių arba jas taria netaisyklingai, painioja gimines, vienaskaitą su daugiskaita ir pan.) netaisykite jo kalbos nuolat, bet pakartokite taisyklingai, kad vaikas girdėtų.
 • Dirbant su tekstais, žodynas vaikui turi būti suprantamas, todėl nežinomi žodžiai turėtų būti išsiaiškinti namuose prieš dieną (užduočių iš anksto atlikti nereikia!).
 • Jei vaikui sunkiai sekasi žodinė kalba, naudokite pirštų abėcėlę (ikimokyklinio / pradinio ugdymo pakopoje). Ji padės vaikui mokantis žodžius, rašant, skaitant: http://gestai.ndt.lt/pirstu-abecele .
 • Mokykloje vaikas gali mokytis tik vienos užsienio kalbos. Mokydamasis užsienio kalbos mokosi tik rašytinės formos.
 • Klausos sutrikimų turintis vaikas gali nesimokyti muzikos, o jei mokosi – dėmesys skiriamas muzikinės ritmikos lavinimui.
 • Jei mokykloje nėra surdopedagogo, specialiąją pedagoginę pagalbą gali teikti spec. pedagogas.
 • Būtinas mokytojų, pagalbos vaikui specialistų, tėvų bendradarbiavimas.
 • Būtina stiprinti pasitikėjimą savo jėgomis, vaiką skatinti kalbėti ne tik artimoje aplinkoje.
 • Būtina išnaudoti visas kalbines ir nekalbines situacijas.
 • Jei nėra galimybės kasdien susitikti su mokytoju, (pradinio ugdymo pakopoje) galima turėti sąsiuvinį ar bendrą elektroninę užrašinę, kur mokytojas ir tėvai rašytų vaiko veiklas, tam tikras užduotis, aptartų sėkmes / nesėkmes ir pan. Tai turi būti ne vien tik mokytojo užrašai, bet bendra komunikavimo erdvė.
 • Kaip bendrauti su vaiku turi žinoti ne tik tėvai, bet ir visi asmenys, bendraujantys su juo.
 • Bendrojo ugdymo mokykloje klausos sutrikimų turintį vaiką galima ugdyti pagal bendrąsias lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo ir anglų kalbos programas kurtiesiems ir neprigirdintiesiems.

Bendrosios programos kurtiesiems ir neprigirdintiesiems skelbiamos internete:

arba:

Aiškinamieji žodynėliai lietuvių ir lietuvių gestų kalbomis:

 • http://www.ndt.lt/gestu-programa/isleistos-priemones/

Rekomendacijos tėvams, auginantiems vaikus, turinčius klausos sutrikimų ar kochlearinius implantus:

 • http://www.deafcenter.lt/rekomendacijos-tevams-auginantiems-vaikus-turincius-klausos-sutrikimu-ar-kochlearinius-implantus/

 

Linkime sėkmingo mokymosi!