„Matyti reikia širdimi, girdėti – širdimi ir jausti – širdimi“.  M.K.Čiurlionis

Primename neįgaliesiems studentams!

Iki vasario 20 d. priimami prašymai socialinėms stipendijoms (123,50 EUR) gauti pavasario semestrui. Iki kovo 16 d. priimami elektroniniu būdu užpildyti prašymai tikslinei išmokai studijų prieinamumui užtikrinti (152 EUR) gauti. Prašymus galima pildyti internetu www.vsf.lrv.lt

Nuo 2019 rugsėjo 6 d. stipendijas gali gauti ir studentai turintys akademinių skolų. Neįgalieji studentai taip pat gali gauti išmokas specialiesiems poreikiams tenkinti (82,30 EUR) bei tikslines išmokas studijų išlaidoms iš dalies padengti (121,60 EUR). Prašymus šioms išmokoms pateikti reikia studijų metų pradžioje. Tačiau jeigu neteikėte prašymų dėl turimų skolų, tai galite padaryti ir mokslo metų eigoje bet kuriuo metu savo aukštojoje mokykloje.