„Matyti reikia širdimi, girdėti – širdimi ir jausti – širdimi“.  M.K.Čiurlionis

Baigiantis metams, nuoširdžiai dėkojame visiems, parėmusiems bendrijos PAGAVA veiklą 2019 metais, skiriant 2% nuo Valstybinei mokesčių inspekcijai sumokėto gyventojų pajamų mokesčio

Prašome Jūsų nepamiršti bendrijos PAGAVA ir 2020 metais. Paraginkite savo gimines, draugus, bendradarbius paremti mūsų veiklą. Skirkite 2 procentų jau sumokėto gyventojų pajamų mokesčio paramą Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrijai PAGAVA. Įmonės kodas 191973072.