„Matyti reikia širdimi, girdėti – širdimi ir jausti – širdimi“.  M.K.Čiurlionis

Bendrijos PAGAVA konferencija „Bendradarbiavimo galia padedant kurtiems vaikams ir jų šeimoms“

Spalio 12 d. LR Seime Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA organizavo tarptautinę konferenciją „Bendradarbiavimo galia padedant kurtiems vaikams ir jų šeimoms“,  skirtą bendrijos 25-mečiui paminėti.

Konferencijos metu aptarti pokyčiai Lietuvoje pradėjus įgyvendinti visuotinį naujagimių klausos tikrinimą, Bendrijos pirmininkė Rima Sitavičienė pristatė ilgametę patirtį, kylančias problemas ir ateities planus.

Konferencijoje dalyvavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Neįgaliųjų reikalų departamento), Sveikatos apsaugos ministerijos (Valstybinės ligonių kasos) atstovai, kurie pasisakė šiais klausimais: bendradarbiavimas, suteikiant pagalbą kurtiems ir neprigirdintiems vaikams ir jų šeimoms, socialinės integracijos iššūkiai Lietuvoje, surdopedagogų bei kitų švietimo pagalbos specialistų teikiamos paslaugos Lietuvoje, galimybė skirti papildomus privalomo ugdymo metus sutrikusios klausos vaikams, aprūpinimas klausos aparatais bei jų įsigijimo kompensavimas vaikams ir suaugusiems Lietuvoje, operatyvios pirminės pagalbos teikimo kurčio vaiko šeimai galimybės Lietuvoje.

Pranešimus skaitė kviestiniai svečiai iš užsienio: Leeanne Seaver, Amerikos tėvų asociacijos „Hands and Voices“ („Rankos ir balsai“) įkūrėja bei Pasaulinės tėvų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, organizacijos GPODHH įkūrėja ir pirmininkė ir Sari Paloposki, Europos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrijos FEPEDA prezidentė. Savo pranešimuose jos pabrėžė tėvų ir specialistų bendradarbiavimo būtinybę vardan klausos negalią turinčių vaikų gerovės.

Pranešimus taip pat skaitė Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas Kęstutis Vaišnora, Lietuvos kochlearinių implantų naudotojų asociacijos vadovė Asta Girnienė, surdopedagogė dirbanti Klaipėdos apskrities sutrikusios klausos vaikų ir jaunimo tėvų bendrijos „Aidas“ vadove Kristina Rimkienė, tėvų atstovė Indrė Petkevičienė.

Vilniaus universiteto mokslininkai pristatė 2017-2019 metais atlikto mokslinių tyrimų projekto „Vaikų su kochleariniais implantais socialinės integracijos iššūkiai Lietuvoje“ rezultatus. Pranešimus skaitė prof. E. Lesinskas, dr. J. Mataitytė-Diržienė, dr. D. Stumbrys, dr. J Byčkova.

Dėkojame visiems dalyvavusiems ir kviečiame šeimas, auginančias klausos sutrikimą turinčius vaikus, būti kartu su PAGAVA, susitikti su panašaus likimo šeimomis, nes niekas geriau mūsų nesupras nei tas, kuris pats neramia širdimi priiminėjo sprendimus dėl savo vaiko, jokia kompiuterinė svetainė nepadės taip, kaip likimo draugo apkabinimas ir šiluma jo akyse.

Konferencija dalinai finansuojama bendrijai PAGAVA įgyvendinant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM ir gavus Baltijos-Amerikos Laisvės Fondo (BAFF) finansavimą. Daugiau informacijos apie BAFF stipendijas ir lektorių paramą rasite apsilankę interneto svetainėje www.balticamericanfreedomfoundation.org