„Matyti reikia širdimi, girdėti – širdimi ir jausti – širdimi“.  M.K.Čiurlionis

2019 m. spalio 4-6 d. bendrijos PAGAVA valdybos narės J. Vanagienė ir V. Kisnierienė dalyvavo Prahoje vykusiame Europos tėvų, auginančių sutrikusios klausos vaikus, federacijos FEPEDA valdymo komiteto posėdyje.  

Posėdžio metu Vokietijos tėvų organizacijos atstovė pateikė 2019 m. vasarą Vokietijoje vykusios FEPEDA šeimų stovyklos EUROFEST ataskaitą, aptarė renginio organizavimo patirtį. FEPEDOS atstovai kitose Europos neįgaliųjų organizacijose (Europos neįgaliųjų forumas, Globali kurčių ar neprigirdinčių vaikų tėvų koalicija (GPODHH) ir kt.) trumpai supažindino, kokie klausimai sprendžiami šiose organizacijose.

Buvo išklausyta ir patvirtinta FEPEDA prezidentės Sari Paloposki  ataskaita už 2018 m. spalio mėn.-2019 m. spalio mėn. veiklą.

Kiekvienos šalies atstovai trumpai pristatė savo organizacijos veiklą, kokios aktualios problemos, dalijosi patirtimi, kaip jas sprendžia.

FEPEDA organizaciją papildė naujas narys – juo tapo Gruzijos tėvų organizacija AURES.

Aptartas ir patvirtintas FEPEDA veiksmų planas 2019-2020 metams. Aptarti administraciniai ir finansiniai, kiti einamieji klausimai.

Prezidentė pakvietė tėvų organizacijas aktyviai dalyvauti 2020 m. gegužės mėn. Austrijoje vyksiančiame 5-jame tarptautiniame ankstyvosios intervencijos kurtiems ir neprigirdintiems vaikams kongrese ( FCEI), kuriame ji yra pakviesta skaityti pranešimą apie paramos šeimai aspektus, atsižvelgiant į kultūrinę šalių įvairovę.

Susitikime vyko daug gerų diskusijų. Renginį organizavo Čekijos sutrikusios klausos vaikų tėvų ir draugų informacijos centras. Dalyviai susipažino su šio centro veikla, organizatoriai parodė centro patalpas, darbo kabinetus, biblioteką.