„Matyti reikia širdimi, girdėti – širdimi ir jausti – širdimi“.  M.K.Čiurlionis

Mokymai kurčių ir neprigirdinčių vaikų šeimoms

 

Balandžio 6-7 d. Klaipėdos apskrities sutrikusios klausos vaikų tėvams nebuvo paprastos savaitgalio dienos kalendoriuje. Tai buvo smagus, šiltas, geras laikas praleistas kartu.Tėvai su vaikais, vaikai su draugais, lektoriai su klausytojais, girdintieji su kurčiaisiais – tokias bendravimo galimybes jaukioje sodyboje “Gaspada” dovanojo Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija “Pagava” Klaipėdos apskrities sutrikusios klausos vaikų ir jaunimo tėvų bendrijos “Aidas” nariams. Organizuotų bendrų tėvų ir vaikų užsiėmimų metu stiprintas tarpusavio ryšys, naujų ryšių tarp bendrijos “Aidas” narių mezgimas. Kol tėvai aptarė vaikų skaitymo ir teksto suvokimo aspektus, lietuvių kalbos mokymo ypatumus ir dalijosi asmeninėmis patirtimis, vaikams buvo organizuota atskira užimtumo programa, kurios metu žaidė, piešė ir leido laiką puikiame ore lauke.

Mokymai organizuoti bendrijai PAGAVA įgyvendinant Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM finansuojamą 2019 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektą.