„Matyti reikia širdimi, girdėti – širdimi ir jausti – širdimi“.  M.K.Čiurlionis

Mokymai vyresnio amžiaus savanoriams

Vasario 23 d. bendrija PAGAVA ir Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras organizavo mokymus vyresnio amžiaus savanoriams „Savanorystės darbo metodai. Savanorystės fazės – kaip organizuoti savo veiklą skirtingų fazių metu“. Tai buvo pirmoji mokymų dalis, kurios metu mokymų dalyviai buvo supažindinti su savanorystės darbo metodais ir savanoriškos veiklos formomis, taip pat apie tai, kokios yra savanorystės programos. Mokymuose dalyvavo vyresnio amžiaus asmenys, kurie jau įsijungė į savanoriškas veiklas ir tie, kurie tik planuoja įsitraukti. Praktinės užduotys grupėse ir jų aptarimai padėjo įsitvirtinti įgytas žinias. Mokymai buvo suorganizuoti įgyvendinant Europos socialinio fondo finansuojamą „Vyresnio amžiaus darbingų asmenų įtraukimas į savanorišką veiklą ir bendrųjų gebėjimų ugdymas“ projektą, Nr. 08.3.2-ESFA-K-415-01-0008