„Matyti reikia širdimi, girdėti – širdimi ir jausti – širdimi“.  M.K.Čiurlionis

Bendrijos PAGAVA atstovė tarptautiniame vizite Estijoje ir Suomijoje

Švietimo mainų paramos fondui įgyvendinant projektą „Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk. TAPK2“ buvo organizuojamas tarptautinis pažintinis vizitas į Estiją ir Suomiją, kuriame dalyvavo neformaliojo vaikų ir jaunimo švietimo specialistai iš visos Lietuvos. Vizito tikslas – supažindinti vaikų ir jaunimo neformaliojo švietimo atstovus su kitų šalių patirtimi, švietimo struktūra, darbo su vaikais ir jaunimu principais bei suteikti galimybę pasidalinti savo patirtimi.

Dalyvavimo vizite tikslai ir lūkesčiai buvo patenkinti su kaupu. Kartu su kitais specialistais iš Lietuvos, bendrijos PAGAVA atstovė apsilankė Estijos Švietimo ir mokslinių tyrimų ministerijoje bei Suomijos švietimo ir kultūros ministerijoje. Čia dalyviai buvo supažindinti su šiose šalyse veikiančiomis švietimo sistemomis, valstybės teikiamomis galimybėmis vaikams bei jaunimui ir ateities strategijomis, planais kaip jas tobulinti. Taip pat buvo aplankyta daug įvairių organizacijų, dirbančių vaikų bei jaunimo neformaliojo švietimo srityje, siekiant jų įtraukimo į įvairias veiklas, turiningo laisvalaikio, nuolatinio tobulėjimo. Susitikimas su specialistais kitose šalyse, gyvos diskusijos bei pasidalijimas patirtimi buvo puiki galimybė palyginti skirtingose šalyse naudojamus darbo metodus, principus bei pasisemti idėjų, ką galima pritaikyti Lietuvoje. Vizito metu taip pat buvo dalijamasi patirtimi apie stovyklų organizavimą, specialistai lankėsi renovuotoje stovyklavietėje Estijoje, kuri veikia ištisus metus ir priima visas organizacijas, norinčias organizuoti stovyklas savo bendruomenės vaikams, rengti mokymus, seminarus ar kitus šviečiamuosius renginius. Be to, kad vizito metu buvo įgyta tarptautinė patirtis, neįkainojami įspūdžiai išliko ir bendraujant tarpusavyje su kitais specialistais iš skirtingų Lietuvos regionų. Vizito metu nuolat virė diskusijos, pašnekesiai apie veiklas, apie skirtingas tikslines grupes, darbo metodus, principus, jaunimo poreikius, pomėgius ir lūkesčius… Bendrijos PAGAVA atstovė grįžo su įspūdžiais, idėjomis, užmegztais kontaktais ir noru įgyta patirtimi dalintis ne tik su kolegomis bet ir su bendruomenės nariais.

Džiaugiamės, kad bendrija PAGAVA turi galimybę garsinti organizaciją tarptautiniu lygmeniu, supažindinti kitų organizacijų atstovus su kokiais iššūkiais susiduria šeimos, auginančios kurčius ir neprigirdinčius vaikus bei vaikai ir jaunuoliai, turintys klausos sutrikimų. Tiesioginis ryšys su kiekvienu specialistu ar suinteresuotu asmeniu, supažindinant su kurčiųjų kultūra, kylančiomis problemomis ir turimomis stiprybėmis didina visuomenės pakantumą ir toleranciją.

Vizitas buvo vykdomas Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk. (TAPK2)” lėšomis. Projektą įgyvendina Švietimo mainų paramos fondas”.