„Matyti reikia širdimi, girdėti – širdimi ir jausti – širdimi“.  M.K.Čiurlionis

Apskritojo stalo susitikimas dėl klausos aparatų kompensavimo tvarkos

Gegužės 8 dieną Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA inicijavo apskritojo stalo diskusiją dėl klausos aparatų kompensavimo tvarkos. Susitikime, kuris vyko Vilniaus miesto savivaldybėje, dalyvavo bendrijos PAGAVA, Valstybinių ligonių kasų prie SAM, Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, LRS Socialinių reikalų ir darbo komiteto, LSMU Kauno klinikų, Lietuvos kochlearinių implantų naudotojų asociacijos bei Lietuvoje klausos aparatais prekiaujančių įmonių atstovai. Į susitikimą buvo kviesti ir Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai, tačiau dėl nežinomų priežasčių neatvyko, jau kelintą kartą neatsako į siunčiamus raštus, nedalyvauja diskusijose į kurias kviečia bendrija PAGAVA. Susitikimo metu aptarta naujai įsigaliojusi klausos aparatų kompensavimo tvarka ir apsvarstytas kompensuojamos sumos dydis.

2018 m. balandžio 19 d. buvo pasirašytas LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Dėl ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo su dar mažesniais kompensuojamų sumų dydžiais klausos aparatams įsigyti, kas ir paskatino kviesti šį susitikimą. Per tą laiką, kai buvo išsiųstas kvietimas ir įvyko posėdis, SAM ministras pasirašė dar vieną įsakymą, kuriuo buvo ženkliai padidintos kompensacijos už vaikams įsigyjamus klausos aparatus. Susitikimo dalyviai pasidžiaugė, kad įsakymas visgi buvo pakeistas ir sumos padidintos, nors ir nepakankamai. Naujos kompensavimo kainos: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4bc55e704f6411e8bfc4ce79f90502d4. Valstybinės ligonių kasos atstovas patikino, kad kompensuojamų sumų dydis ateityje augs.

Aptartas ir susirūpinimą keliantis klausimas dėl klausos aparatų skyrimo vaikams, nes pagal naują tvarką juos galės skirti antrinio ir tretinio lygio LOR gydytojai. Neramu dėl antrinio lygio gydytojų kompetencijos ir kas bus atsakingas už šių gydytojų informavimą apie klausos aparatų skyrimo tvarką. Todėl buvo pasiūlyta pvz. klasifikuoti vaikus, vieni gali turėti suaugusiojo statusą ir gauti antrinio lygio konsultaciją, o kūdikiams ar mažiems vaikams būtinos tretinio lygio konsultacijos.

Pakartotinai kalbėta, jog būtinas naujai diagnozuotų vaikų su klausos sutrikimais registras.

Pažymėta, jog prie Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro sukurta grupė KLAUSA vis dar negali operatyviai susisiekti su šeimomis, kurių vaikams diagnozuotas klausos sutrikimas, ir suteikti pirminę reikalingą pagalbą ir informaciją, nes negauna tėvų kontaktų (SAM teigimu, taip yra dėl „neįveikiamos“ duomenų apsaugos).

Nutarta: pakartotinai inicijuoti susitikimą su klausos aparatais prekiaujančiomis įmonėmis, medikais, SAM ir VLK atstovais dėl klausos aparatų skyrimo pacientams tvarkos tobulinimo bei kreiptis į SAM dėl tėvų, kurių vaikui diagnozuojamas klausos sutrikimas, kontaktų perdavimo mobiliai specialistų grupei KLAUSA užtikrinimo.