„Matyti reikia širdimi, girdėti – širdimi ir jausti – širdimi“.  M.K.Čiurlionis

Bendrija PAGAVA 2018 m. laimėjo projektą „54+“

Bendrija PAGAVA 2018 m. laimėjo projektą „54+“ ir sieks sukurti palankias sąlygas vyresniems darbingo amžiaus asmenims, kurtiesiems ir girdintiesiems, aktyviai dalyvauti sprendžiant socialinius ir pilietinius klausimus, didinti jų dalyvavimo darbo rinkoje galimybes bei savanoriauti.

Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomos švietėjiškos veiklos. Pasitelkus įvairius kompleksinius sprendimo būdus projekto dalyviams bus padedama įveikti socialinius, kultūrinius barjerus, keičiant vertybes ir požiūrį į save ir kitą asmenį. Tai skatins kurti pozityvesnius ir glaudesnius santykius su aplinka, kelti pasitikėjimą savimi, didinti iniciatyvumą, aktyvumą bei poreikį būti naudingiems visuomenei.

KVIEČIAME asmenis nuo 55 metų iki pensijos amžiaus iš Vilniaus miesto, Vilniaus, Širvintų, Trakų ir Elektrėnų rajonų registruotis bendrijoje PAGAVA el. paštu pagava@pagava.lt ir pagavabendrija@pagava.lt, arba tel.: 8 5 2120763, +370 4655108, +370 67969334 ir su Jumis susisieksime pasiūlydami bendrųjų gebėjimų mokymus, individualias motyvavimo, informavimo, psichologo konsultacijas, sudarysime sąlygas įgyti žinių apie savanorystę ir dalyvauti savanoriškoje veikloje (vasaros poilsio stovyklos „Bėgant iš tylos pasaulio…“ savanoriai į ją vyks nemokamai ir bus aprūpinti apgyvendinimu bei maitinimu).