„Matyti reikia širdimi, girdėti – širdimi ir jausti – širdimi“.  M.K.Čiurlionis

LYGIOS TEISĖS Į KLAUSOS APARATUS

Europos tėvų, auginančių sutrikusios klausos vaikus, federacija FEPEDA, atkreipia dėmesį, kad ne visos Europos Sąjungos šalys užtikrina sąlygas sutrikusios klausos vaikus aprūpinti nemokamais kokybiškais klausos aparatais. Siūlome susipažinti su pranešimu spaudai.

 

LYGIOS TEISĖS Į KLAUSOS APARATUS

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) kovo 3-iąją paskelbė Pasaulio klausos diena.
Trečio mėnesio trečioji diena pasirinkta neatsitiktinai – skaičius 3 primena ausies formą.
Daugeliui vaikų, turinčių klausos sutrikimą, galima būtų padėti išgirsti pasaulį, aprūpinus juos kokybiškais klausos aparatais.

Europos tėvų, auginančių sutrikusios klausos vaikus, federacija FEPEDA, atkreipia dėmesį, kad ne visos Europos Sąjungos šalys užtikrina sąlygas sutrikusios klausos vaikus aprūpinti nemokamais kokybiškais klausos aparatais, ir paskelbė pranešimą spaudai „Lygios teisės į klausos aparatus“.

PRANEŠIMAS SPAUDAI (VERTIMAS)

LYGIOS TEISĖS Į KLAUSOS APARATUS

Pasaulio klausos dieną Europos tėvų, auginančių sutrikusios klausos vaikus, federacija FEPEDA primena, kad Europos vaikai ir jaunuoliai, turintys klausos sutrikimų, turi turėti galimybę gauti nemokamus ir jiems tinkamus klausos aparatus, nepriklausomai nuo amžiaus.

(Helsinkis, 2018 m. kovo 3 d.). Europos tėvų, auginančių sutrikusios klausos vaikus, federacija FEPEDA primena, kad Europos Sąjungoje penki iš tūkstančio gimusių kūdikių turi klausos sutrikimą. Daugelis iš jų naudojasi klausos aparatais, kurie suteikia jiems galimybę girdėti, gauti informaciją ir bendrauti sakytine kalba.

Klausos aparatai yra pagalbiniai prietaisai, kurie, kaip įrodyta, yra vienas efektyviausių būdų, suteikiančių galimybę daugiau kaip 51 milijonui Europos piliečių, turinčių klausos sutrikimų, lygiai su kitais dalyvauti visuomenėje.

Tačiau daugelyje Europos Sąjungos šalių klausos aparatų įsigijimas yra papildoma ekonominė kliūtis žmonėms su klausos negalia ir jų šeimoms.

Daugelyje Valstybių valstybinė sistema užtikrina valstybinį finansavimą klausos aparatams įsigyti tik vaikams ir jaunesnio amžiaus jaunuoliams, taikant nepagrįstą amžiaus apribojimą. Be to, daugeliu atvejų valstybinis finansavimas tik iš dalies padengia klausos aparato įsigijimo išlaidas (nuo 10% iki 50% klausos aparatų kainos). Vis dėlto kai kuriose kitose Valstybėse Narėse klausos sutrikimų turintys asmenys yra nemokamai aprūpinami klausos aparatais be jokio amžiaus apribojimo.

Atsižvelgdama į nurodytas priežastis, FEPEDA reikalauja priimti nacionalinius teisės aktus, kurie užtikrintų visų klausos sutrikimų turinčių asmenų teisę naudotis nemokamais klausos aparatais, įskaitant baterijas ir atsargines dalis, nediskriminuojant pagal amžių. Klausos aparatai turi būti aukštos kokybės ir pritaikyti individualiems kiekvieno asmens poreikiams, nepriklausomai nuo to, ar klausos sutrikimas būtų vienpusis, ar abipusis.

Tik tada ES ir Valstybės Narės įvykdys Tarptautinėje neįgaliųjų teisių konvencijoje išdėstytus įsipareigojimus skatinti ir ginti neįgaliųjų piliečių teises. Būtent, 26 straipsnis numato, kad Valstybės, šios Konvencijos Šalys, skatina neįgaliesiems skirtų pagalbinių priemonių, susijusių su jų funkcijų ir gebėjimų lavinimu ir reabilitacija, prieinamumą, naudojimą ir žinias apie jas.

FEPEDA, susikūrusi 1990 m., yra pagrindinė šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, atstovavimo platforma Europoje.