Juridiniai nariai

Tauragės tėvų su negalinčiais girdėti vaikais bendrija „Prasmė”

Asociacija
Įm. k. 193083233
Tel.: +370 653 19116
El. p.: silvitaurage@gmail.com

Klaipėdos apskrities sutrikusios klausos vaikų ir jaunimo tėvų bendrija „Aidas”

Asociacija
Įm. k. 193431686
Tel.: +370 642 75788
El. p.: tevubendrijaaidas@gmail.com

Tėvų su neįgaliais girdėti vaikais ir jų draugų bendrija „Adapta”

Asociacija
Įm. k. 193438136
Tel.: +370 639 47287
El. p.: adapta.pan@gmail.com

Šiaulių neprigirdinčiųjų klubas „Auditus”

Asociacija
Įm. k. 193124324
Tel.: +370 605 65954
El. p.: ls.ligita@gmail.com

Tėvų su neįgaliais girdėti vaikais bendrija „Pagava”

Asociacija
Įm. k. 193267653
Tel.: +370 5 252 1561
El.p.: bendrijapagava@gmail.com

Kauno apskrities sutrikusios klausos vaikų tėvų bendrija „Suvoka”

Asociacija
Įm. k. 193414950
Tel.: +370 699 32612
El. p.: deafteen@gmail.com

Bendrijos PAGAVA Dzūkijos filialas

Filialas
Įm. k. 306155996
Tel.: +370 612 34364
El. p. dzukijapagava@gmail.com