„Matyti reikia širdimi, girdėti – širdimi ir jausti – širdimi“.  M.K.Čiurlionis

Klausos kompensavimas techninėmis priemonėmis

Kai sutrikusiai klausai grąžinti nepakanka medikų pagalbos, ją tenka koreguoti klausos aparatu arba kochleariniu implantu. Klausos protezavimo priemonės yra parenkamos ir programuojamos remiantis individualia audiograma. Apie Klausos aparatų ir kochlearinių implantų įsigijimo ir kompensavimo tvarką – žr.: skyrius Ar mano vaikui reikia nešioti klauos aparatą ir Kas yra kochlearinis implantas.

Kitomis klausos techninės pagalbos priemonėmis sutrikusios klausos asmenis aprūpina Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:  http://www.tpnc.lt/, konsultacijos tel. (8 5) ir elektroniniu paštu konsultacijos@tpnc.lt

Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis tvarką reglamentuoja LR socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EE95A2A87EEF/sfiQpzevJH .

Asmenys iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, turi teisę gauti atitinkamas techninės pagalbos priemones nemokamai arba gauti jų įsigijimo išlaidų kompensacijas.  Asmenis techninės pagalbos priemonėmis individualiai aprūpina Techninės pagalbos neįgaliesiems centro teritoriniai padaliniai.

Klausos techninės pagalbos priemonių sąrašas :

http://www.tpnc.lt/lt/katalogas/klausos-tpp/

  • Laikmačiai

vibruojantys žadintuvai

žadintuvas su vibruojančia pagalvėlė

  • Telefonai ir telefono ryšio priemonės

laidiniai telefonai

judriojo mobilaus ryšio telefonai

planšetiniai kompiuteriai

  • Garso perdavimo sistemos

vidinio ryšio (FM) sistemos

prie radijo ir televizijos imtuvų jungiami įtaisai

  • Signalizavimo ir rodymo priemonės

durų skambučiai

įspėjamieji durų įtaisai

judesio rodytuvai

gaisro signalizatoriai

dujų signalizatorius

Pasirinkus priemonę ir kategoriją, pateikiamas techninės pagalbos priemonės aprašymas, informacija apie kriterijus, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įgyti atitinkamą techninės pagalbos priemonę, informacija apie kompensacijos dydį bei kur reikia kreiptis ir kokius dokumentus pateikti, pageidaujant gauti priemonę.

Remiantis Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo 3 priedu (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. A1-474 redakcija), sutrikusios klausos asmenys turi teisę gauti šias klausos techninės pagalbos priemones:

KLAUSOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Techninės pagalbos priemonės pavadinimas Naujos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikas Kriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti techninės pagalbos priemones (negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė būklė)
1. Laikmačiai
1.1. vibruojantys žadintuvaiN 5 metai klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB
1.2. žadintuvas su vibruojančia pagalvėleS 7 metai klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB
2. Telefonai, telefono ryšio priemonės ir planšetiniai kompiuteriai
2.1. laidiniai telefonaiS 10 metų klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 70 dB
2.2. Judriojo (mobilaus) ryšio telefonai (vibruojantys)ar planšetiniai kompiuteriai 4 metai klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 70 dB
3. Garso perdavimo sistemos
3.1. vidinio ryšio (FM) sistemos S 5 metai klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 56 dB
3.2. prie radijo ir televizijos imtuvų jungiami įtaisai S 8 metai klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB
4. Signalizavimo ir rodymo priemonės    
4.1. durų skambučiaiS 6 metų klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB
4.2. garso rodytuvai (elektroninės auklės)S 6 metai klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB
4.3. įspėjamieji durų įtaisai S 6 metai klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB
4.4. judesio rodytuvai S 6 metai klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB
4.5. gaisro signalizatorius S 6 metai klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB
4.6. dujų signalizatorius S 6 metai klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB
4.7. dūmų signalizatorius S 6 metai klausos funkcijos pablogėjimas ne mažiau kaip 60 dB

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EE95A2A87EEF/sfiQpzevJH