Projekto veiklos:

1. Atliksime Lietuvos ir užsienio šalių teisės aktų ir patirties palyginamąją analizę apie pagalbą kurčių vaikų šeimoms.
2. Organizuosime apskrito stalo susitikimą darbo grupės sudarymui dėl pagalbos šeimai modelio parengimo.
3. Stiprinsime tarpinstitucinį bendradarbiavimą, sukursime ir pristatysime pirminės pagalbos šeimai modelį
4. Organizuosime nacionalinę konferenciją „Visuotinė naujagimių klausos patikra ir pagalba šeimai“
5. Organizuosime advokacijos ir atstovavimo mokymus organizacijos darbuotojams, parengsime asociacijos strateginį veiklos planą.
6. Parengsime lankstinuką tėvams apie vaikų kurtumą ir pasekmes, klausos patikros ir ankstyvosios reabilitacijos svarbą, šeimai teikiamą pagalbą
7. Viešinsime informaciją apie vaikų kurtumą, parengsime straipsnį spaudoje.

Projekto rezultatai:
Suteikus tėvams reikalingą pagalbą sumažės kurčių vaikų netiesioginė diskriminacija, tėvai žinos, kaip bendrauti su vaiku ir ugdyti jo gebėjimus. Informacija apie kurčių vaikų poreikius spaudoje prisidės prie tolerancijos ugdymo.