Kurčių vaikų ir jų šeimų diskriminacijos mažinimo link

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA įgyvendina Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmų Nevyriausybinių organizacijų (NVO) programos projektą Nr. EE-NVO-K1-DP-06-S31 „Kurčių vaikų ir jų šeimų diskriminacijos mažinimo link“.

Norvegijos Karalystė, Islandijos Respublika ir Lichtenšteino Kunigaikštystė, siekdamos prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo Europos ekonominėje erdvėje ir stiprinti dvišalius santykius tarp šalių donorių ir gavėjų visuomenių, sukūrė Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinius mechanizmus. Pirmasis EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų laikotarpis apėmė 2004-2009 metus. Antrasis EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų laikotarpis apima 2009 - 2014 metus. Šiuo laikotarpiu Lietuvai bus skirta 84 milijonai eurų Norvegijos ir EEE paramos įvairiems projektams šalyje įgyvendinti. Vienas iš paramos prioritetų – per nevyriausybinių organizacijų rėmimą sustiprinti pilietinės visuomenės vystymąsi, prisidėti prie socialinio teisingumo, demokratijos ir tvarios plėtros, skatinti šalių donorių ir paramos gavėjų visuomenių bendradarbiavimą. Šis prioritetas Lietuvoje įgyvendinamas per NVO Programą Lietuvoje.


EEA Grants