Projektas „Kurčių vaikų ir jų šeimų diskriminacijos mažinimo link“ prasidėjo 2014 m. sausį ir truks metus. Bendra projekto vertė – 153 333 Lt. Didžiąją dalį (138 000 Lt) lėšų projektui gauta iš  Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Nevyriausybinių organizacijų Programos. Kitos lėšos – bendrijos PAGAVA įnašas.

Lietuvoje neužtikrinta kurčių vaikų ir jų šeimų teisė gauti pirminę pagalbą diagnozavus vaiko kurtumą, iš čia kyla kurčio vaiko ir šeimos diskriminacija, vėluoja kurčio vaiko raida, reabilitacija, tai turi neigiamą poveikį integracijai. 2014 m. pradėjus visuotinę naujagimių klausos patikrą, dėl medicinos, švietimo, socialinės apsaugos institucijų bendradarbiavimo stokos nepasirengta teikti būtiną pirminę pagalbą kurčio vaiko tėvams. Pasinaudojus kitų Europos šalių patirtimi, bus siekiama, kad atitinkamos ministerijos organizuotų pirminę pagalbą šeimoms, kurių vaikams diagnozuotas kurtumas.

Projekto tikslas:
Siekti, kad Lietuvoje būtų užtikrinama ES standartus atitinkanti pirminė pagalba šeimoms, kurių vaikams diagnozuotas kurtumas.

Projekto uždaviniai:
Išanalizuoti užsienio šalių teisinę bazę ir metodus užtikrinant pirminę pagalbą kurčiam vaikui ir jo šeimai.
Stiprinti tarpinstitucinį ministerijų ir NVO bendradarbiavimą teikiant paslaugas kurtiems/neprigirdintiems vaikams ir jų tėvams.
Stiprinti NVO gebėjimus.

Projekto tikslinės grupės:
Naujai diagnozuoti kurti vaikai ir juos auginančios šeimos; bendrijos PAGAVA darbuotojai ir savanoriai. Netiesioginiai naudos gavėjai bus visos kurčius vaikus auginančios šeimos, taip pat visuomenė, kuri susipažins su vaikų kurtumo problemomis ir taps tolerantiškesnė.
  • EEA Grants