„Kad rytoj būtum vaiko prisiminimuose, šiandien turi būti jo gyvenime!“ 

Projektai

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos „Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos organizavimo 2023 metais“ konkurso finansuotas projektas „Kurčio vaiko šeima“

Projekto tikslas – Skatinti šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, telkimąsi ugdant santykių šeimoje kultūrą, pagarbą, socialinę šeimos narių tarpusavio atsakomybę, vykdant švietėjišką veiklą bei didinti neįgaliųjų savarankiškumą, tinkamai atstovaujant jų teisėms bei organizuojant bendras veiklas,…

„Bendrijos PAGAVA institucinių gebėjimų stiprinimas“ 2022 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų 2022 metais atrankos konkurso finansuojamas projektas „Bendrijos PAGAVA institucinių gebėjimų stiprinimas“.

Projekto tikslas – stiprinti bendrijos PAGAVA institucinius gebėjimus, siekiant gerinti savanoriškos veiklos organizavimo ir teikiamų…