„Matyti reikia širdimi, girdėti – širdimi ir jausti – širdimi“.  M.K.Čiurlionis

Projektai

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkurso finansuojamas projektas „Kurčio vaiko šeima“

Projekto tikslas – gerinti šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, padėtį visoje Lietuvoje, mažinti socialinę atskirtį ir didinti neįgaliųjų savarankiškumą, tinkamai atstovaujant jų teisėms bei organizuojant bendras veiklas, ugdant jų gebėjimus.

Projekto…