„Matyti reikia širdimi, girdėti – širdimi ir jausti – širdimi“.  M.K.Čiurlionis

Projektai

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos „Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos organizavimo 2022–2023 metais“ konkurso finansuotas projektas „Kurčio vaiko šeima“.

Projekto tikslas – Skatinti šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, telkimąsi ugdant santykių šeimoje kultūrą, pagarbą, socialinę šeimos narių tarpusavio atsakomybę, vykdant švietėjišką veiklą bei didinti neįgaliųjų savarankiškumą, tinkamai atstovaujant jų teisėms bei organizuojant bendras veiklas,…

„Pandemijos akivaizdoje tampame stipresni“

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos konkurso „Pagalbos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas covid-19 pandemijos metu priemonė“  finansuotas projektas „Pandemijos akivaizdoje tapkime  stipresni“.

Projekto tikslas – kelti NVO darbuotojų ir savanorių kvalifikaciją bei motyvaciją, teikiant kokybiškas…

„Tampame stipresni dėl kurčių vaikų“

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų 2021 metais atrankos konkurso finansuojamas projektas „Tampame stipresni dėl kurčių vaikų“

Projekto tikslas – didinti bendrijos PAGAVA darbo efektyvumą, stiprinant…

„Savanorystės vertė davėjui ir gavėjui“

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų 2021 metais atrankos konkurso finansuojamas projektas „Savanorystės vertė davėjui ir gavėjui“

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo…