2016 metų projektai

Vyksta muzikos terapijos užsiėmimai

Bendrija PAGAVA įgyvendindama Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono sav. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus, organizuoja muzikos terapijos užsiėmimus kurtiems ir neprigirdintiems vaikams. Užsiėmimų metu su vaikais dirba profesionali muzikos

Vyksta gestų kalbos pamokėlės

Įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės 2016 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą vyksta gestų kalbos pamokėlės pradedantiesiems bei pageidaujantiems pagerinti savo gestų kalbos žinias. Atkreipiame dėmesį, kad šias pamokėles organizuoja