„Kad rytoj būtum vaiko prisiminimuose, šiandien turi būti jo gyvenime!“ 

Renginiai 2013

2013 m. vasario 21 d. įvyko mokymai tėvams, auginantiems kurčius vaikus. Mokymai finansuojami iš 2013 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto Vilniaus rajono savivaldybėje lėšų. Mokymuose dalyvavo 13 asmenų, iš kurių 4 neįgalūs (2 neįgalūs vaikai ir 2 suaugę neįgalieji). Mokymų metu kaip ir planuota buvo kalbama apie neįgalumo ir darbingumo nustatymo naujoves, apie techninės pagalbos priemones neįgaliesiems, diskutuota apie klausos aparatų ir kochlearinių implantų naudą. Tėvai aktyviai dalyvavo diskusijose, keitėsi savo patirtimi su kitais tėvais.

2013-02-21

2012 m. liepos-2013 m. sausio mėnesį bendrija PAGAVA įgyvendino Šiaurės ministrų tarybos finansuojamą projektą „Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimas šeimų, auginančių kurčius vaikus, labui“. Projekto partneriais buvo Švedijos kurčių, neprigirdinčių ir kalbos sutrikimą turinčių vaikų asociacija DHB ir Suomijos tėvų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija KLVL Projekto tikslas – remiantis kaimynų skandinavų patirtimi gerinti paslaugas kurtiems vaikams ir jų šeimoms Lietuvoje.

2012-07_2013-01

Plačiau

Tęsiant 2013 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto Vilniaus rajono savivaldybėje veiklas, 2013 m. rugsėjo mėn. buvo organizuoti tretieji mokymai tėvams, auginantiems kurčius vaikus. Mokymų metu buvo kalbama apie tai, kaip lavinti vaiką namuose, kaip įtraukti kitus šeimos narius į vaiko ugdymą, apie vaikų psichosocialinę raidą ir patyčias, buvo aptariamos neįgalumo ir darbingumo nustatymo naujovės, techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems kompensavimo tvarką, diskutuota apie klausos aparatų ir kochlearinių implantų naudą. Tėvai aktyviai dalyvavo diskusijose bei darbo grupėse, keitėsi savo patirtimi su kitais tėvais. Renginyje dalyvavę vaikai žaidė bendrijos turimus stalo žaidimus.

2013-09