„Kad rytoj būtum vaiko prisiminimuose, šiandien turi būti jo gyvenime!“ 

Projektai 2013

Šiaurės ministrų tarybos remiamas projektas „Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimas šeimų, auginančių kurčius vaikus, labui“
  Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektas
  2013 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas Vilniaus miesto savivaldybėje
  2013 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas Vilniaus rajono savivaldybėje
Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos paprojektis „NVO stiprinimas siekiant pagerinti paslaugas šeimoms, auginančioms kurčius ir neprigirdinčius vaikus“
LR Užsienio reikalų ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektas „Lietuvos ir Baltarusijos kurčių jaunuolių pažintis su kultūros paveldu“
LR Kultūros ministerijos vaikams ir jaunimui skirtų kultūros ir kultūrinės edukcijos projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų projektas „Integruoti kultūros renginiai kurtiesiems“
  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento dalinio finansavimo Tarpdisciplininio meno projektas „Integruoti kultūros renginiai kurtiesiems“.
VšĮ „Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras“ įgyvendinamo projekto partneris:
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonės „Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką“ projektas „KARTU MES GALIME DAUG“ Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-03-100