„Matyti reikia širdimi, girdėti – širdimi ir jausti – širdimi“.  M.K.Čiurlionis
Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA kartu su Lietuvos autizmo asociacija “Lietaus vaikai” kreipėsi į LR Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją bei Nacionalinę švietimo agentūrą dėl situacijos išaiškinimo:

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA kartu su Lietuvos autizmo asociacija “Lietaus vaikai” kreipėsi į LR Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją bei Nacionalinę švietimo agentūrą dėl situacijos išaiškinimo:

Nacionalinei švietimo agentūrai paskelbus atnaujintus pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų projektus, bendruomenės (Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA ir Lietuvos autizmo asociacija ,,Lietaus vaikai“) atkreipė dėmesį, kad neužsiminta apie bendrųjų programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi…