„Matyti reikia širdimi, girdėti – širdimi ir jausti – širdimi“.  M.K.Čiurlionis

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkurso finansuojamas projektas „Kurčio vaiko šeima“

Projekto tikslas – gerinti šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, padėtį visoje Lietuvoje, mažinti socialinę atskirtį ir didinti neįgaliųjų savarankiškumą, tinkamai atstovaujant jų teisėms bei organizuojant bendras veiklas, ugdant jų gebėjimus.

Projekto…

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras parengė atmintines mokytojams, ugdantiems mokinius, turinčius klausos sutrikimų ir tokius vaikus auginantiems tėvams.

 

Mokytojams…

Kviečiame visus klausos sutrikimų turinčių vaikų tėvelius, pedagogus, specialistus, mokyklų vadovus ir nevyriausybines organizacijas dalyvauti nuotolinėje konferencijoje-diskusijoje „Klausos sutrikimų turinčių vaikų ugdymas: iššūkiai ir galimybės“. Vasario 19 d. 10.00-13.00 Zoom platformoje su vertimu į gestų kalbą.