„Matyti reikia širdimi, girdėti – širdimi ir jausti – širdimi“.  M.K.Čiurlionis

2019 m. spalio 4-6 d. bendrijos PAGAVA valdybos narės J. Vanagienė ir V. Kisnierienė dalyvavo Prahoje vykusiame Europos tėvų, auginančių sutrikusios klausos vaikus, federacijos FEPEDA valdymo komiteto posėdyje.  

Posėdžio metu Vokietijos…