Apie mus

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA

Tėvų su neįgaliais girdėti vaikais bendrija “Pagava” susikūrė 1994 m. kaip tėvų savipagalbos organizacija. 1999 m. organizacija tapo Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA. Tai yra savanoriška visuomeninė pelno nesiekianti organizacija.

Lietuvoje trūksta psichologinės ir kitokios pagalbos šeimoms, auginančioms kurčius vaikus. Tėvai, susibūrę į bendriją PAGAVA, siekia įgyti reikalingų žinių, kad galėtų padėti savo kurtiems vaikams, kad būtų tenkinami specialūs šių vaikų poreikiai ir visapusiai ugdomi jų gebėjimai. 

Tėvai stengiasi integruoti kurčius vaikus į visuomenę, siekia, kad šie vaikai turėtų vienodas galimybes su visais vaikais, kad užaugę jie būtų ne tik kurčiųjų bendrijos ir valstybės išlaikomi asmenys, bet taptų lygiateisiais atviros visuomenės ir Lietuvos Respublikos piliečiais. 

Bendrija PAGAVA yra Europos tėvų, auginančių neįgalius girdėti vaikus, federacijos narė (European Federation of Parents of Hearing Impaired Children – FEPEDA).

Pagrindiniai bendrijos PAGAVA tikslai: 

•  burti šeimas, auginančias kurčius ir neprigirdinčius vaikus;
•  teikti šeimoms paramą, padrąsinimą ir informaciją apie kurtumą;
•  rūpintis, kad šeimos, auginančios kurčią vaiką, gautų visapusę paramą ir informaciją kuo arčiau gyvenamosios vietos;
•  bendradarbiauti su įvairiomis valstybinėmis institucijomis sprendžiant kurčių vaikų problemas: diagnostikos, gydymo, protezavimo, ugdymo, mokymo, integravimo, poilsio, profesinio lavinimo.

Jeigu turite klausimų ar neišspręstų problemų, maloniai prašome kreiptis į mus. Kartu mes būsim stipresni. Visada pasiruošę Jums pagelbėti!